Waarom kan politiek zo’n ontzettend hard spel zijn? Een aantal redenen op een rijtje gezet!

Afgezien van de gangbare opvatting dat de politiek de overheid en het politiek leiderschap in een organisatie als een staat of gemeenschap betrekt. Politiek is eigenlijk breder en complexer dan dat volksgeloof. Het strekt zich uit tot bijna elk gebied van menselijke inspanning en interactie. In de meest algemene zin gaat het om het nastreven van het eigenbelang van individuen.

  • In een bepaald systeem van relaties zoals in een samenleving wordt dit streven naar individuen met een bepaald doel vertaald in de concurrentiestrijd om de macht. Met macht kan men het hoogtepunt van hun doelen bereiken in relatie tot anderen. Het ene belang gaat boven het belang van een ander, het eerste heeft logischerwijs meer macht dan het tweede.

Politiek is een lastig spel, maar waar gaat het over?

Een minder bekende maar bredere kant van de politiek gaat gepaard met intriges, schema’s & complotten, manipulaties, misleidingen, denkspelletjes en list. Deze omvatten het grootste deel van de politiek. Een voordeel voor individuen die actief zijn op dit gebied is diepgaande kennis en begrip van deze verschillende aspecten van het politieke leven.

Meer nog, als een individu niet alleen een deelnemer wil zijn, maar ook een actieve speler. Dit komt omdat er in dit domein van menselijke interactie slechts twee soorten individuen zijn die invloed hebben en die beïnvloed worden. Als je de laatste bent, ben je onderworpen aan de belangen van de eerste. En de laatste wil altijd de eerste zijn, terwijl de eerste wil blijven zoals hij of zij is als de macht in de status-quo.

Wat zijn krachtige hulpmiddelen in de politiek?

Een krachtig hulpmiddel bij conflicten, met name op het gebied van de politiek, is social engineering. Dit is de verzameling van psycho – sociale benaderingen dwingen individuen impliciet tot het verrichten van handelingen, het onderhouden van gedachten en zelfs het verstrekken van informatie onder het voorwendsel dat dit in zijn of haar belang is.

  • Kortom, het is een inzichtelijke manier om manipulatie aan te zetten voor een bepaald doel. Dat betekent dat een persoon of personen, door effectieve toepassing van social engineering, op een voordelige manier politieke doelen kunnen nastreven.

De kracht van deze methodiek ligt in de berekende inpassing van de menselijke natuur in de technieken die zij biedt. Het biedt benaderingen die een beroep doen op de nuances en facetten van het menselijk denken, gedrag, vooroordelen, motivatie en neiging. Dit houdt in dat hiermee een holistische, vrijwel volledige maar subtiele manipulatie kan worden toegepast. Dit is niet nieuw. In feite is de politiek al jaren nauw verbonden met deze technieken. Als politiek kan worden opgevat als een vorm van geavanceerd en complex schaakspel, dan zal dit zeker de leidraad van de meester zijn.