Category: Politiek

Wat is kantoorpolitiek en hoe kun je daar mee omgaan? Een aantal factoren die meespelen in dit spelletje!

Geloof het of niet, bijna elke werkplek is een politieke omgeving. Hoewel velen zeggen dat ze zich niet met dergelijke spelletjes bezighouden, zit daar eigenlijk weinig waarheid in. Ook al beseffen we het waarschijnlijk niet, we zijn allemaal tot op zekere hoogte bezig met kantoorpolitiek. Terwijl het woord politiek impliceert dat we absoluut alles moeten doen om vooruit te komen, gaat het bij kantoorpolitiek eigenlijk om het opbouwen van relaties om dingen in beweging te krijgen op het werk.

Kantoorpolitiek, hoe kun je er mee te maken krijgen?

Als werkgever kan je kantoorpolitiek aanzienlijk verschillen van degenen die je begeleidt. Terwijl het managen van kantoorpolitiek een moeilijk iets kan zijn om te doen in diverse bedrijven, is het proberen om een gezonde, productieve politieke omgeving te behouden cruciaal voor succes op de complexe werkplek van vandaag.

  • Een kantoorpoliticus is voor sommigen misschien vanzelfsprekend, maar voor anderen kan het zich in de loop van de tijd uit noodzaak ontwikkelen.

Dit gezegd zijnde, blijft één feit hetzelfde: de topspelers zijn degenen die de kunst van het winnen in de kantoorpolitiek onder de knie hebben. Hier zijn 5 slimme tactieken om u te helpen het politieke spel te winnen, de “Ethische” manier!

Beheers de fijne kunst van het tactvol opscheppen…

De meeste medewerkers denken dat ze maar twee keuzes hebben als het gaat om zelfpromotie; onder de tafel blijven of arrogant klinken, maar geen van beide werkt! Goede zelfpromotors weten dit: Ze planten altijd zaden voor de toekomst. Ze begrijpen dat goed werk doen niet betekent dat anderen het ook daadwerkelijk zullen realiseren.

Om een politicus op het hoogste niveau te worden, moet je een persoonlijke staat van dienst ontwikkelen als iemand die resultaten behaalt en niet stilstaat bij je fouten, of dat zullen anderen ook doen. Vier uw successen gracieus en smaakvol. Je weet maar nooit, het zou je collega’s wel eens kunnen overvallen!

Blijf niet bij één groep

Door bij dezelfde mensen op het werk te blijven, loopt u meer kans om de belangrijke informatie of het feitelijke nieuws in uw bedrijf te missen. Door tijdens de lunch of koffiepauze met uw collega’s samen te werken, blijft u het beste op de hoogte van alles wat er op de verschillende afdelingen gebeurt. Kantoorpolitici klampen zich niet te strak vast aan één menigte; ze beheersen de kunst om goede gesprekken te voeren met zowel collega’s als bazen. Zorg er wel voor dat je niet de “sociale vlinder” van het kantoor wordt in de mate dat je je werk niet gedaan krijgt!

Profiel Vermogenscijfers

Laten we eerlijk zijn; sommige mensen hebben meer macht dan anderen door hun positie of persoonlijkheid. Het begrijpen van het informele en formele netwerk is de sleutel om een succesvol kantoorpoliticus te worden. Zoek uit wie wie in de organisatie is en identificeer waar de macht en de invloed liggen; wie zijn de echte beïnvloeders? Wie wordt door iedereen gerespecteerd?

  • Wie heeft het laatste woord in discussies? Als je eenmaal een profiel hebt van de machtsfiguren in je bedrijf, bouw dan relaties op die gebaseerd zijn op vertrouwen en respect met degenen die de informele en formele macht hebben, terwijl je lege vleierij vermijdt. Besteed aandacht aan de manier waarop ze spreken, netwerken en werken, en ontwikkel uw sterke punten op een manier die hun gedrag evenaart.

Waarom kan politiek zo’n ontzettend hard spel zijn? Een aantal redenen op een rijtje gezet!

Afgezien van de gangbare opvatting dat de politiek de overheid en het politiek leiderschap in een organisatie als een staat of gemeenschap betrekt. Politiek is eigenlijk breder en complexer dan dat volksgeloof. Het strekt zich uit tot bijna elk gebied van menselijke inspanning en interactie. In de meest algemene zin gaat het om het nastreven van het eigenbelang van individuen.

  • In een bepaald systeem van relaties zoals in een samenleving wordt dit streven naar individuen met een bepaald doel vertaald in de concurrentiestrijd om de macht. Met macht kan men het hoogtepunt van hun doelen bereiken in relatie tot anderen. Het ene belang gaat boven het belang van een ander, het eerste heeft logischerwijs meer macht dan het tweede.

Politiek is een lastig spel, maar waar gaat het over?

Een minder bekende maar bredere kant van de politiek gaat gepaard met intriges, schema’s & complotten, manipulaties, misleidingen, denkspelletjes en list. Deze omvatten het grootste deel van de politiek. Een voordeel voor individuen die actief zijn op dit gebied is diepgaande kennis en begrip van deze verschillende aspecten van het politieke leven.

Meer nog, als een individu niet alleen een deelnemer wil zijn, maar ook een actieve speler. Dit komt omdat er in dit domein van menselijke interactie slechts twee soorten individuen zijn die invloed hebben en die beïnvloed worden. Als je de laatste bent, ben je onderworpen aan de belangen van de eerste. En de laatste wil altijd de eerste zijn, terwijl de eerste wil blijven zoals hij of zij is als de macht in de status-quo.

Wat zijn krachtige hulpmiddelen in de politiek?

Een krachtig hulpmiddel bij conflicten, met name op het gebied van de politiek, is social engineering. Dit is de verzameling van psycho – sociale benaderingen dwingen individuen impliciet tot het verrichten van handelingen, het onderhouden van gedachten en zelfs het verstrekken van informatie onder het voorwendsel dat dit in zijn of haar belang is.

  • Kortom, het is een inzichtelijke manier om manipulatie aan te zetten voor een bepaald doel. Dat betekent dat een persoon of personen, door effectieve toepassing van social engineering, op een voordelige manier politieke doelen kunnen nastreven.

De kracht van deze methodiek ligt in de berekende inpassing van de menselijke natuur in de technieken die zij biedt. Het biedt benaderingen die een beroep doen op de nuances en facetten van het menselijk denken, gedrag, vooroordelen, motivatie en neiging. Dit houdt in dat hiermee een holistische, vrijwel volledige maar subtiele manipulatie kan worden toegepast. Dit is niet nieuw. In feite is de politiek al jaren nauw verbonden met deze technieken. Als politiek kan worden opgevat als een vorm van geavanceerd en complex schaakspel, dan zal dit zeker de leidraad van de meester zijn.

Waarom zijn spiritualiteit en politiek zo verbonden met elkaar en wat kunnen we hiervan leren?

Spiritualiteit is gewoon wat van binnenuit komt. Wat voor ons goed voelt, en dat komt vooral door te begrijpen wie we zijn. Er zijn dingen die goed voor ons voelen, dingen die niet goed voelen, dingen die we willen en dingen die we niet willen. Geestelijk leven betekent niet dat we op een bergtop zitten te mediteren, of dat we ons losmaken van de fysieke wereld.

Als we onszelf perfect zouden kunnen leren kennen en dat begrip zouden volgen, zouden we een geestelijk leven volgen, zelfs als het voor anderen een puur lichamelijk leven zou lijken. Het verschil zou zijn dat we niet hoeven te zoeken naar goeroes, leiders of meesters in welke vorm dan ook in de fysieke wereld. We hebben onze meester en goeroe in ons. Dit betekent niet dat we alles negeren wat door anderen is gezegd, alleen dat we horen in relatie tot wat voor ons goed voelt.

Politiek is een realiteit waarmee we moeten leven. We moeten leven met de fysieke gevolgen van de politiek. Als we de politiek negeren en in een wereld terechtkomen die we niet leuk vinden, kunnen we niet klagen. Veel dingen kunnen worden veranderd als we de wil hebben, en zelfs als we falen zijn we geslaagd als we ons spirituele wezen zo goed mogelijk hebben vervuld.

Democratie en politiek

Er is de illusie dat we in Australië in een democratie leven. Dat doen we niet. Stemmen maakt geen democratie, tenzij politici de waarheid vertellen. Het enige wat er gebeurt, is dat we voor leugens stemmen zonder dat we weten wat de uitkomst zal zijn.

Wordt de waarheid altijd verteld in de politiek?

Dit is spiritualiteit die in de politiek komt. Het gaat er niet om een spirituele manier te zijn om te stemmen of niet te stemmen, maar om de vraag ‘Wordt de waarheid verteld?

In de fysieke wereld is de waarheid een zeldzaam goed. We hebben politici die ons hun versie van de waarheid vertellen die vervormd is om te passen bij wat ze willen, wat al dan niet in het belang van het algemeen is.

Waar moet je op letten bij de politiek van nu?

In mijn boek Alternatieve Genesis stel ik de kwestie aan de orde van een zeer gangbare manier waarop politici leugens vertellen. Dit wordt bereikt door leugens te vertellen op een manier die niet kan worden aangetoond dat het een leugen is, zodat mensen de leugen als waarheid zullen accepteren bij gebrek aan bewijs van het tegendeel. Dit was het basisformaat dat door de Spaanse inquisitie werd gebruikt.

  • Terwijl je dit leest, probeer je een manier te vinden om te bewijzen dat je geen heks bent. Je bent waarschijnlijk geen heks, of in ieder geval niet het type dat op een bezemsteel rondvliegt. Maar kunt u het bewijzen?

De politieke campagnes in heel de wereld verschillen behoorlijk

Het basisformaat van de Spaanse Inquisitie was om te beginnen met een campagne van leugens en verkeerde informatie, het niveau van leugens en verkeerde informatie te verhogen om angst en afkeer te zaaien, en dan te vernietigen.

  • Het cruciale element is dat er nooit een manier mag zijn om te bewijzen dat de leugens en verkeerde informatie onwaar zijn en dat de leugens steeds opnieuw moeten worden herhaald om ze te normaliseren. De leugens moeten ‘algemene kennis’ worden.
  • Dat vat de Australische politiek op dit moment samen. De ene leugen na de andere wordt steeds weer herhaald, zonder dat wordt nagegaan of ze op enigerlei wijze kunnen worden gesteund.